Plan International België gaat op een transparante en correcte wijze om met haar beschikbare fondsen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door onze commissaris PWC.

Daarnaast voeren zowel de Federale Overheidsdienst Financiën als de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) op regelmatige basis controles uit. Plan International België is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

Voor 2017-2018 werden onze rekeningen zonder enig voorbehoud goedgekeurd.

Financiële resultaten (in €)

De inkomsten bedroegen € 17.448.715, een inkomstenstijging van € 1.775.897 ten opzichte van vorig werkjaar. € 13.584.106 of 77,85 % van onze inkomsten werd rechtstreeks gebruikt voor de promotie en verwezenlijking van kinderrechten in de programmalanden en in België.

  • €12.405.933 ging naar internationale programma’s in 52 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika; alsook naar programma’s onder rechtstreekse begeleiding van onze Belgische medewerkers, in Bangladesh, Benin, Bolivia, Centraal-Afrikaanse Republiek, Cambodia, Ecuador, Ethopie, Haiti, Laos, Mali, Nepal, Niger, Nigeria, Oeganda, Peru, Togo, Vietnam en Zuid-Soedan.
  •  €1.178.173  was bestemd voor programma’s in België: sensibilisering, mondiale vorming en beleidsbeïnvloeding.

De kosten bedroegen 3.564.609 of 20,43% van de totale inkomsten: 14,07% hiervan werd aangewend voor fondsenwervende activiteiten (fondsenwervende campagnes, dienstverlening aan donateurs en gerelateerde salariskosten) en 6,36% beheerskosten (huisvesting en bijhorende kosten, communicatie, informatica en technologie, afschrijvingen van investeringen en financiële kosten, salaris van ondersteunend personeel). Plan International België heeft bovendien de reserves laten verhogen van € 500.000 naar € 800.000.

Bekijk de gedetailleerde financiële cijfers van Plan International België

Fiscale attesten

Plan International België is een door de Belgische overheid erkende ngo en heeft het recht om fiscale attesten af te leveren, conform art. 104.4 van het wetboek van inkomstenbelasting 1992.

Bestuur van Plan International België

Plan International België wordt conform de Belgische vzw-wetgeving bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Bij de samenstelling van de bestuursorganen streeft de organisatie een evenwicht na op basis van competenties, geografische spreiding, taal, gender en leeftijd.

De Algemene Vergadering is het allerhoogste bestuursorgaan, de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur. De bestuurders zijn onafhankelijk en hun mandaat is onbezoldigd.

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur op 30 juni 2018

Voorzitter: Leen Gysen

Compliance Director: Matthieu Toussaint

Penningmeester: Olivier Lefebvre

Bestuurders: Eva Brems, Aintzane de Aguirre, Sabine De Veilder, Walter D’Hondt, Pierre Grega, Agnès Philippart, Julie Steynen, Marijke Synhaeve, Mirjam Van Belle, Steven Van Belleghem.

Algemene vergadering op 30 juni 2018

Mieke Casier (voorzitter Algemene Vergadering), Brigitte Allart, Christa Cammaert, Rajan Coelho, Piet Cooreman, Kervyn da Silva Lucas, Annemie De Clerck, Jo De Geest, Peter De Wilde, Kelly Decock, Ria Delaere, Diane Delava, Luc Delbeke, Robert Delval, Thomas Deryckere,Samira Essiaf, Franck Geers, Eric Hiernaux, Marie Hustinx, Inge Huygen, Peter Leclercq, Pierre Lefranc, Séverine Mitchell,Delphine Parisis, Rodrique Platteau, Florence Renard, Marie-Françoise Renson, Lieve Sijsmans, Stefaan Smis, Richard Steppe, Annelies Van Bauwel, Marleen Van den Eyndt, Wouter Van der Vurst, Rita Van de Velde, Marga Van Laere, Sarah Van Laere, Laurent Vandorpe, Priscilla Wamu Ongemba, alsook de leden van de Raad van Bestuur

Personeel Plan International België

Plan International België startte het werkjaar met 41,10 voltijds equivalenten (VTE). Op het einde van het werkjaar telde Plan International België 50,70 VTE. 17 nieuwe medewerkers gingen dit werkjaar bij Plan International België aan de slag en 9 medewerkers namen afscheid van de organisatie. Op het einde van het werkjaar 2017-2018 telde Plan International België 43 vrouwelijke en 11 mannelijke collega’s. Plan International België versterkte de teams Monitoring & Evaluation binnen de afdeling Internationale Programma’s en wierf aan ter ondersteuning van ons werk in België op de afdeling Political & Social Change.

Team

Het personeelsteam van Plan International België telde bij de start van het werkjaar 44 medewerkers en bestond op 30 juni 2018 uit 54 medewerkers.

Nationaal Directeur: Régine Debrabandere.

Management Team: Régine Debrabandere, Fiona Ang, Jeroen Brugge, François Defourny, Joke Janssens, Jochem Roels.

Medewerkers van de directie: Louise de Smedt, Sandra Galbusera, Olivia Gieskes.
Business Development & Innovation: Jochem Roels (Manager), MarieLaure De Brauwer.

Finance & Operations: Joke Janssens (Manager), Diana Chatue, Kristof Saye, Sheela Sultan, Stefaan Van Bossuyt, Aline Van Mol, Martien Verlinden.

Fundraising, Marketing & Communications: Jeroen Brugge (Manager), Ellen Baetens, Tamira Courtens, Sandra De Weirdt, Inge Decrop, Sarah Grégoire, Anke Harthoorn, Ilse Heeren, Frédéric Janssens, Bérangère Jouret, Alketa Molla, Sarah Mulongo, Anésie Nkanira ,Fidan Odabas, Caroline Picard, Lisanne Ruyssinck, Lies Ryckeboer, Manuela Varrasso, Greetje Wassenberg.

International Programmes: François Defourny (Manager), Ineke Adriaens, Heleen Annemans, Anne-Laure Baulieu, Caroline Celis, Floriane Decourty, Nolwenn Gontard, Pierre Laviolette, Isabelle Mapa Tchinda, Miek Roegiers, An Vanhulle, Marie Vincent.

Policy & Social Change: Fiona Ang (Manager), Marie Claire Gorostegui, Magali Lowies, Romeo Matsas, Magali Mivis, Jonathan Moskovic, Sofie Picavet, Wouter Stes, Tess Vanacker, Mieke Verwaest.

Lonen

De lonen van de medewerkers van Plan International België worden bepaald en op regelmatige basis herzien op basis van twee criteria: afstemming op de lonen van de ngo-sector in België en het prestatieniveau van de medewerkers.

Naast het brutosalaris genieten medewerkers van extralegale voordelen: maaltijdcheques, terugbetaling van verplaatsingen met het openbaar vervoer, 13e maand etc. De lonen en voordelen van de leden van de directie van Plan International (internationaal managementteam en nationale directies) zijn eveneens gebaseerd op internationale normen. Deze worden jaarlijks gepubliceerd in het financieel rapport van Plan International.