Voorstelling van de onderneming

Plan International België zet zich al meer dan 35 jaar in voor een rechtvaardige en veilige wereld voor alle kinderen. Alle kinderen, jongens en meisjes, hebben recht op onderwijs van hoog gehalte en op kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Over de hele wereld worden meisjes echter nog te vaak achtergesteld, gediscrimineerd en soms zelfs misbruikt.

Plan International België maakt deel uit van een ambitieuze internationale federatie met projecten in bijna 80 landen (waaronder België), wereldwijd. Onze projecten genereren impact door beleidsbeïnvloeding, bewustmaking en uitvoering van projecten met en voor kinderen en jongeren.

Als VZW wordt Plan International België bestuurd door een performante Raad van Bestuur die bestaat uit een gemotiveerde groep van onbezoldigde vrijwilligers met een brede waaier aan competenties. De Raad van Bestuur streeft ook een evenwichtige samenstelling na op vlak van o.a. gender, leeftijd, migratieachtergrond en taalgebied.

Op dit ogenblik roept de organisatie geëngageerde individuen op om zich kandidaat te stellen als lid van de Raad van Bestuur. Er zijn 2 vacante plaatsen voor een 4 jaren periode vanaf juni 2022, met name voor (1) een penningmeester en (2) voor een deskundige mensen-/kinderrechten & gender. U vindt de samenstelling van onze Raad van Bestuur op de website van Plan International België.

Toelatingsvoorwaarden

 • Meerderjarig
 • In het bezit van een blanco Uittreksel Strafregister – aangeleverd bij kandidatuurstelling
 • Geen personeelslid van Plan International België
 • Geen onverenigbare belangen, posities of relaties (vb. neutrale zakelijke banden, …)
 • Affiniteit met de visie en missie van Plan International België
 • Bereidheid de nodige tijd uit te trekken om deel te nemen aan vergaderingen en de nodige documenten door te nemen
 • Beschikbaar voor het management om advies te verlenen en zijn/haar expertise ter beschikking te stellen
 • Kennis van of affiniteit met de principes van algemeen management en de kernprocessen van een ondernemin

Profiel van de kandidaat-bestuurder

Generieke competenties

 • Kan onderlinge samenhangen zien en kan vooruitkijken
 • Kan een mening duidelijk formuleren en neemt daarbij alle aspecten in overweging; levert een kritische, constructieve bijdrage aan het debat
 • Neemt de rol van bestuurder op een correcte en professionele manier op;
 • Is betrokken en geëngageerd
 • Houdt zich aan de feiten en laat zich niet beïnvloeden door eigen gevoel of door vooroordelen
 • Neemt actief deel aan het debat
 • Gaat respectvol om met collega’s
 • Kennis van management, processen en principes

Specifieke competenties voor de penningmeester (bestuurslid 1)

 • Ervaring als financieel manager in een internationale, complexe context
 • Juridische kennis
 • Ervaring met het vertalen van veranderingen binnen wet- en regelgeving naar bedrijfsprocessen

Specifieke competenties voor een deskundige mensen-/kinderrechten & gender (bestuurslid 2)

 • Kinderrechten: ervaring inzake kinder- en mensenrechten; kennis van de Belgische actoren inzake kinderrechten(educatie)
 • Gender: ervaring met genderanalyses; ervaring met programma- of projectwerking gericht op gendergelijkheid

Meerwaarde

 • Minstens 3 jaar Plan Ouder, Plan Sponsor of Plan Vrijwilliger zijn

Rankingscriteria

 • Evenwichtige geografische spreiding over het nationale grondgebied
 • Evenwichtige geografische spreiding over de taalgebieden
 • Aandacht voor diversiteit in gender, leeftijd, taalvaardigheid, professionele en migratieachtergrond

Plan International België streeft naar een paritair genderevenwicht in de RvB.

Interesse?

Stuur ons uw kandidatuur met een motivatiebrief, een lijst van referenties en uw cv, met vermelding van eerder uitgevoerde of huidige mandaten indien van toepassing.

Stuur uw dossier per email naar Florentin.Ndizeye@planinternational.be, de uiterste termijn is 21/01/2022. Uw gegevens en informatie zullen met de grootste vertrouwelijkheid worden behandeld.