In heel veel landen is er nog altijd ongelijkheid tussen meisjes en jongens. Vooral in armere landen wordt vaak minder geïnvesteerd in onderwijs voor meisjes, omdat van hen wordt verwacht dat ze huishoudelijke taken uitvoeren, zoals koken, kuisen en zorgen voor hun broers en zussen. Door de Coronacrisis dreigen miljoenen meisjes niet meer naar school terug te keren. Hun dromen en toekomst worden zo vernietigd. En ze lopen gevaar...  

 Ben je tussen 15 en 24 jaar?
Stuur nu een GRATIS sms met 'SCHOOL' naar 8810 (0 EUR/SMS ontvangen/verzonden)
en zorg er mee voor dat meisjes terug naar school kunnen gaan.

 

Laat onze overheid weten dat JIJ het belangrijk vindt dat meisjes naar school gaan, zodat ze beschermd worden tegen gevaren en aan hun toekomst kunnen bouwen.

Wat als jongens niet meer naar school mogen?

 

Zoals hier in België, hebben ook vele andere landen hun scholen gesloten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hierdoor hebben we levens kunnen redden, maar in een aantal landen heeft dit grote gevolgen voor meisjes. Nu de scholen gesloten zijn, moeten zij werken om geld te verdienen. De kans is ook groot dat ze binnenkort gedwongen moeten trouwen, omdat hun ouders niet genoeg geld hebben om voor hen te zorgen. Deze meisjes zijn soms nog geen 14 jaar oud. De kans dat ze terug zullen keren naar school is zeer klein.

Maar dit is niet onvermijdelijk! 

Jij kan er mee voor zorgen dat meisjes naar school kunnen gaan. Stuur nu een GRATIS sms met 'SCHOOL' naar 8810 (0 EUR/SMS ontvangen/verzonden). Alle verzamelde sms'en worden getoond aan de Belgische overheid. Door een sms te sturen, laat jij de overheid weten dat ze meer moet investeren in onderwijs voor meisjes.

Meisjes op school

 

Meisjes willen naar school en werken aan hun toekomst, maar zij krijgen die kans niet.

Wanneer meisjes niet naar school kunnen gaan, leren ze niet bij. Dit is zeer slecht voor hun toekomst, want zo geraken ze nooit aan goed werk en een deftig inkomen. Zij belanden dan in armoede, samen met hun kinderen. Daarnaast lopen ze nog eens allerlei gevaren op, zoals kindhuwelijk, genitale verminking, seksueel geweld, vervroegde zwangerschappen en moedersterfte.

Op school leren meisjes bij, werken ze aan hun toekomst en worden ze beschermd tegen geweld en vervroegde zwangerschappen. Ze krijgen er voedzame maaltijden, die ze anders thuis niet krijgen. Zaken die wij vanzelfsprekend vinden, zoals maandverbanden, krijgen meisjes soms ook enkel op school.

Een school biedt bescherming aan meisjes en jonge vrouwen. Maar nu de scholen gesloten zijn, neemt het aantal gevallen van verkrachting en aanranding toe.
Georgina, 20 jaar, Kenya

 

 
Stuur nu een GRATIS sms met 'SCHOOL' naar 8810 (0 EUR/SMS ontvangen/verzonden)
en zorg er mee voor dat meisjes terug naar school kunnen gaan.
 

 

Hoe kan jij helpen?

Er moet verandering komen, maar verandering kost tijd en geld. De Belgische overheid moet meer investeren in onderwijs voor meisjes in armere landen. We moeten ouders en gemeenschappen overtuigen dat het belangrijk is dat meisjes terug naar school gaan en hen financieel ondersteunen. Alleen zo kunnen meisjes veilig opgroeien en hun toekomst bepalen.

Stuur nu een GRATIS sms met 'SCHOOL' naar 8810 (0 EUR/SMS ontvangen/verzonden)

Met de steun van DGD tot stand gekomen

 

Bedankt voor jouw bericht!

 

Met de steun van DGD tot stand gekomen

Met de steun van DGD tot stand gekomen

 

Lees hier de vragen en antwoorden rond deze campagne.

***

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

In het kader van deze SMS actie verzamelt Plan International België, via een externe partner, uitsluitend volgende gegevens van jou:
•    GSM nummer
•    Datum van ontvangst
•    Verstuurd bericht

De kostprijs van een SMS is 0 EUR/SMS verzonden of ontvangen. Plan International België gebruikt deze gegevens ENKEL in het kader van haar DGD programma, en meer in het bijzonder in het kader van het overhandigen van een petitie naar de beleidsvoerders.
GSM nummers zullen niet overhandigd worden aan de overheid, enkel de aantallen
Plan International België verwijdert deze gegevens VOOR 10/01/2026.  Plan International België is gehouden om bewijsmateriaal te bewaren voor haar DGD financiering tot uiterlijk 31/12/2025.
Kinderen jonger dan 16 dienen voorafgaandelijk goedkeuring aan de ouders te vragen vooraleer over te gaan tot het versturen van een SMS. Plan International België is niet bij machte dit te controleren. 

De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordering 2016/679 (GDPR). De dienstaanbieder verklaart kennis genomen te hebben van de GOF-guidelines. 
Heb je verdere vragen rond je privacy, aarzel niet je vraag te stellen via privacy@planinternational.be