Context

Kinderen raken gescheiden van hun ouders of familie wanneer ze vluchten naar Oeganda om geweld en oorlog in de naburige landen te ontvluchten. Ze groeien meestal op in een vluchtelingenkamp waar de sfeer met de lokale bevolking gespannen verloopt. Dit omdat de toestroom van vluchtelingen de reeds beperkte middelen en basisvoorzieningen van de regio onder druk zet. Kinderen worden er blootgesteld aan seksueel geweld, kunnen niet naar school, hebben geen veilige plek om te spelen en zijn angstig door de nieuwe omgeving en het gebrek aan begeleiding.Vooral meisjes zijn kwestbaar voor kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en mogen of durven vaak niet naar school. Er zijn ook onvoldoende sociale werkers om kinderen zonder ouders of familie te begeleiden.

De situatie thuis is gespannen. Ik ben samen met mijn schoonzus naar Oeganda gevlucht en mijn droom om later leraar te worden, valt in duigen sinds ik niet meer op school zit.

Richard Duku, 14 jaar

Hoe we impact creëren

Plan International focust in dit project op het veiliger maken van de omgeving voor kinderen op de vlucht en kinderen uit de lokale gemeenschappen en dit in samenwerking met lokale organisaties en UNHCR. Hoe doen we dat? 

 • Alle belangrijke actoren zoals gezondheidsmedewerkers, leerkrachten, vrijwilligers, sociale werkers, religieuze leiders, het dorpshoofd, ... volgen een 3-daagse opleiding om hun vaardigheden aan te scherpen rond het opvolgen en voorkomen van geweld.  
 • Extra sociale werkers en begeleiders worden gerekruteerd en volgen een opleiding om kinderen zonder ouders te begeleiden. Ze volgen trainingen met een speciale focus op slachtoffers van seksueel geweld. 
 • Pleeggezinnen krijgen financiële ondersteuning zodat kinderen naar school kunnen gaan. Ook volgen de pleegouders een training rond positief ouderschap. 
 • Scholen ontvangen extra schoolmateriaal (banken, stoelen, boeken, hygiënekits, EHBO-doos, ...) en er worden veilige speelruimtes voorzien waar kinderen al spelend leren.
 • Met een maandelijkse voucher kunnen meisjes maandverband en schoolmateriaal kopen zodat ze minder kans lopen om school te missen.
 • Via sensibiliseringscampagnes maken leerlingen klasgenoten bewust van kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en doorbreken ze het taboe rond menstruatie.
 • Jongeren volgen een beroepsopleiding en ontvangen een starterskit om zelf een inkomen te verdienen.
Kinderen krijgen eten in een vluchtelingenkamp in Oeganda.

Geef hulp daar waar dit het meest nodig is

Natuurrampen, droogte, hongersnood, epidemieën en gewapende conflicten zorgden wereldwijd al voor ontelbare slachtoffers en ravage. Tijdens deze noodsituaties lopen meisjes veel meer risico op misbruik. Om de schade van een ramp tot een minimum te beperken,

 • biedt Plan International noodhulp aan. We voorzien kinderen en hun familie van onderdak, water en andere levensbehoeften.
 • richten we tijdelijke scholen op, zodat kinderen zo snel mogelijk terug naar school kunnen.
 • geven we prioriteit aan de bescherming van kinderen en meisjes. We zetten ons in voor kwetsbare kinderen die door de ramp een groter risico lopen om slachtoffer te worden van uitbuiting, geweld en mishandeling.
 • dragen we bij aan de wederopbouw.

Geef ons de mogelijkheid hulp te bieden waar dit het hardst nodig is. 

* je bijdrage zal dit project ondersteunen, maar ook onze andere projecten waar kinderen en jongeren steun nodig hebben. Op die manier help je zoveel mogelijk kinderen groeien en zich ontplooien.