Steun de vrijheid van meisjes

Totdat elk meisje vrij is om over haar eigen toekomst te beslissen, zet Plan International zich in voor  

  • De toegang aan kwaliteitsonderwijs 
  • De strijd tegen gender gebaseerd geweld 
  • Ondersteuning van meisjes naar financiële onafhankelijkheid 
  • De toegang tot drinkwater en voedsel 
  • ... 

 Uw donaties zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar. U kunt tot 45% van uw donaties terugvorderen.

Ik doe een gift

Steun de vrijheid van meisjes

WAAROM MEISJES STEUNEN?

Omdat meisjes de helft van de wereldbevolking uitmaken. Meisjes de mogelijkheid geven om hun potentieel te ontwikkelen zorgt voor minder armoede, een beter milieu, zijn kinderen gezonder en blijven zij langer op school. Iedereen wint.  

Steun de vrijheid van meisjes 

Meisjes over de hele wereld zijn vastbesloten te strijden tegen stereotypen, vooroordelen en discriminatie om hun vrijheid veilig te stellen.

Jongens spelen ook een rol. Hoewel zij zelden worden gediscrimineerd, krijgen ook jongens te maken met stereotypen en vooroordelen. Om de ongelijke machtsverhoudingen in evenwicht te brengen, moeten zij zich bij de strijd aansluiten. Gelijkheid komt iedereen ten goede. Daarom is deze strijd ook een uitdaging voor jongens.

maak meisjes vrij
maak meisjes vrij

Het onderwijs is het belangrijkste. Ik hoop dat ze meisjes zoals wij zullen helpen om op school te kunnen blijven en een normaal leven te leiden. Ik zou later leraar willen worden.
Najma, 11, Somalië

Ik doe een gift

Dankzij uw giften kunnen wij strijden voor

BASISBEHOEFTEN

Wij verstrekken humanitaire noodhulp om te voorzien in de basisbehoeften van kinderen in het algemeen en meisjes in het bijzonder, omdat zij nog kwetsbaarder zijn in tijden van crisis. Met onze hulp willen wij de impact van de crises op hun ontwikkeling zoveel mogelijk beperken.  

BESCHERMING

We zetten ons in om meisjes te beschermen tegen alles wat hun bescherming bedreigt, zoals gedwongen huwelijken, tienerzwangerschappen of onveiligheid. 

ONDERWIJS

Onze projecten hebben een direct positief effect op meisjes en jonge vrouwen. Wij concentreren ons op 4 werkthema's en 2 transversale waarden. 

ECONOMISCHE EMANCIPATIE

Wij zorgen voor opleidingsprogramma's, toegang tot microkredieten en steun bij het ondernemerschap, zodat jonge vrouwen economisch onafhankelijk kunnen worden. 

GELIJKHEID TUSSEN MANNEN EN VROUWEN EN INCLUSIE

Geen enkel kind mag worden gediscrimineerd op grond van geslacht, seksualiteit, tradities, geloof of handicap. 

DEELNAME VAN MEISJES

Meisjes zijn de drijvende kracht achter de verandering die zij in hun omgeving willen zien. Zij kiezen, beslissen en handelen zonder enige beperking. 

Wat hebben we in 2021 bereikt met de steun van onze donateurs?

Ik doe een gift

U kunt ook de vrijheid van kinderen steunen met Plan Sponsoring

maak meisjes vrai

Voor slechts € 1 per dag* wordt u Plan ouder en geeft u Plan kinderen de kans om gezond op te groeien, een goede opleiding te volgen, vrij van geweld.

Plan Ouderschap is:

  • Het resultaat van uw steun zien via Plan Godchildren
  • Deelnemen aan duurzame verandering in een hele gemeenschap.
  • Ontvang al uw informatie gemakkelijk, via Myplan, uw persoonlijke platform

* 16,5 € per maand na fiscale aftrek 

Ik ontdek het Plan Ouderschap