Wat jongens mogen, dat mogen meisjes ook, toch? We hebben dezelfde rechten en dezelfde plichten. Later wil ik mijn diploma's halen en één van de beste voetbalspeelsters ter wereld worden!

Martine, 16 jaar, Benin

Meisjes en jonge vrouwen in Benin willen met hetzelfde respect behandeld worden als jongens. Ze willen iets bereiken in hun leven. Door tradities, gebruiken en armoede komen ze veelal nooit op de schoolbanken terecht en worden ze piepjong in de moederlijke rol geduwd. Wanneer je hen ruimte en kansen geeft om hun mening te uiten en hun potentieel te ontwikkelen, zie je Beninse meisjes straffe doelen bereiken. De positieve ervaringen van het Girl Power-project dat liep van augustus 2015 tot juni 2017, dienden als inspiratie voor het project Impact'Elle.

Doel: meisjes zelf hun toekomst laten bepalen dankzij onderwijs en bescherming tegen zwangerschap en kindhuwelijken. Met de steun van de teams van Plan International en haar lokale partners in de regio Atacora, Atlantique en Littoral, overwinnen ze obstakels en effenen ze de weg richting gelijkheid. Ook jij kan investeren in de onafhankelijkheid van deze sterke vrouwen: steun onze projecten.

Jouw steun aan dit project zorgt dat jonge vrouwen in Benin ...

... zelf bouwen aan hun toekomst, op school en op het voetbalveld

Op school zetten jongeren een eigen schoolraad op. Ze informeren hun leeftijdsgenoten over seksuele intimidatie en de gevolgen van schooluitval bij meisjes.

Op het voetbalveld zetten ze, met de steun van Plan International, hun trainingen verder, perfectioneren ze hun technieken, ontwikkelen ze zelfvertrouwen en ontdekken welke rechten ze hebben. 

De jongeren zetten samen acties op in hun leefomgeving om iedereen te informeren en te pleiten voor respect.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen, zowel meisjes als jongens, van bij het begin dezelfde kans krijgen om te studeren in een veilige, geweldloze omgeving, zet Plan International zich in voor om elk kind een geboorteregistratie te verkrijgen. Een officiële identiteit zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen inschrijven op school en dat ze wettelijk beschermd zijn.

... zwangerschappen en uitbuiting vermijden

In Atacora worden jongeren geïnformeerd over tienerzwangerschap via de campagne 'Nul zwangerschappen op school'.

In Atlantique en Littoral zijn teams van sociaal werkers in de dorpen aan de slag om kinderen die het slachtoffer werden van uitbuiting te reïntegreren. Sensibilisatie en een beschermend netwerk moedigen aan om gevallen van misbruik te melden.

Meisjes en vrouwen kunnen een beroepsopleiding volgen en zich aansluiten bij spaar- en kredietgroepen. Zo worden ze onafhankelijker.

... naar school gaan zonder risico op discriminatie

Via technische en logistieke ingrepen worden schooldrempels letterlijk en figuurlijk gesloopt. Zo kunnen kinderen met een handicap ook les volgen. Leerkrachten en ouders krijgen informatiesessies over inclusie van kinderen met een handicap en van meisjes.

Op school werd vóór het derde middelbaar met geen woord gerept over seksualiteit. Pas na mijn bevalling kreeg ik in het gezondheidscentrum alles te horen ... te laat natuurlijk. Ik raad andere meisjes aan om hun zwangerschappen te plannen, en niet bang te zijn om hun partner te vragen zich te beschermen.

Edith, 16 jaar, mama van Valentin, 2 jaar.