We hebben best wel iets te vertellen. Over de politieke keuzes die in ons land gemaakt worden. Over de aanwezigheid van vrouwen in de academische wereld. Over de redactionele lijn van nieuwsberichten ... We willen af van de clichérollen die aan meisjes worden toegeschreven.

Diane Delava, 23 jaar, studente en jongerenactiviste bij Plan International België

“Ingenieur worden? Meisje, dat is toch niets voor jou!”. "Directrice? Weet je wel zeker? En kinderen dan?" "Premier? Dat is in België nog nooit gebeurd!". Door steeds opnieuw meisjes en vrouwen te associëren met minder belangrijke rollen, richtingen en machtsniveaus, verlies je als maatschappij een enorm potentieel.

Plan International biedt ondersteuning aan wie verandering wil. We moedigen jongeren, en dan vooral meisjes, wereldwijd aan om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verdedigen. Ook in België. Wil je met ons in actie komen voor kinder- en meisjesrechten? Wees als eerste op de hoogte van onze acties: schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Jouw steun zorgt ervoor dat jongeren in België

... de algemene mentaliteit veranderen

Stereotypes en vooroordelen beknotten meisjes én jongens. "Wees mooi en lief". "Wees sterk en moedig". Wie is immuun voor deze clichés? Wie heeft ze zelf nog nooit gebruikt? Bewust of onbewust. Met als gevolg dat discriminatie en geweld tegenover meisjes in het ene land als erger wordt beschouwd dan in het andere. In België gaat de gelijkheid voor meisjes en jongens in stijgende lijn, maar tot op vandaag is er nog geen enkel land in de wereld waar echt deze gelijkheid is bereikt.

Plan International betrekt jongeren, en in het bijzonder meisjes, bij sensibiliseringscampagnes wereldwijd. Ook in België zoals tijdens de foto-expo over gendergelijkheid "Allemaal gelijk, of niet?", de #safestivalcampagne en het project BruxELLES over seksuele intimidatie. Het doel? Zodat iedereen zich vragen gaat stellen over ongelijke machtsverhoudingen. Met de Girls Takeover bijvoorbeeld: elk jaar op 11 oktober, Wereldmeisjesdag, nemen meisjes voor één dag de plaats in van een invloedrijke man om aandacht te trekken voor de afwezigheid van vrouwen vanaf een bepaald machtsniveau, en dat in heel veel verschillende sectoren.

... politiek én budgetten beïnvloeden

Of het nu in Benin, Laos, Bolivia of België is, wetten en budgetten moeten zo gemaakt en afgestemd worden dat meisjes een opleiding naar keuze kunnen volgen en een volwaardig beroep kunnen uitoefenen. Zo maken we komaf met besnijdenis, kindhuwelijken en tienerzwangerschappen en stoppen we seksuele intimidatie en geweld van allerlei aard tegen vrouwen en meisjes.

Plan International leert jongeren, en in het bijzonder meisjes, om hun stem te laten horen tegenover beleidsmakers. Dankzij een ijzersterk netwerk en de kracht van nieuwe technologie staan jongeren uit de hele wereld samen op voor hun rechten.

... gelijkheid op de agenda van scholen en media zetten

Gelijkheid. Een enorme uitdaging waar de positieve evolutie van je samenleving mee staat of valt. Iedereen heeft baat bij gelijkheid en ze moet dan ook door iedereen worden gedragen. Jongens zijn net zo goed betrokken als meisjes. Ze worden dan wel minder gediscrimineerd, ook zij worden geconfronteerd met stereotypes en vastgeroeste vooroordelen. Ook zij strijden mee voor gelijkheid!

Plan International België zet gelijkheid en kinderrechten hoog op de agenda van scholen en de pers. We ontwikkelen lesmateriaal voor basis- en middelbare scholen en publiceren studies, enquêtes en bevindingen. Het doel is om zoveel mogelijk mensen in actie te krijgen voor gelijkheid.

Ik had de kans om samen met enkele andere activisten te spreken met Oegandese parlementsleden. Ik heb gevraagd om prioriteit te geven aan investeringen voor degelijke seksuele informatie en gezondheidszorg op maat van jongeren. Dankzij jullie stond ik niet alleen met mijn eisen. Ik had 39.000 handtekeningen uit 49 verschillende landen onder de arm. En dat is de politici niet ontgaan.
Sophie, 23 jaar, jongerenactiviste van Plan International Oeganda

Sluit je aan bij de wereldwijde beweging