Ik stopte na het zesde leerjaar met school. Mijn vader vond school niet langer nodig, mijn moeder kon me niet steunen. […] Ik wil me graag blijven bijscholen met Plan International om mijn omgeving te helpen.

Sabina, 18 jaar, gezondheidsmedewerker in de regio Sucre, Bolivia

Meisjes en jongens uit oorspronkelijke bevolkingsgroepen starten vaak onvoorbereid aan de lagere school omdat ze nooit kleuteronderwijs kregen. Al heel jong worden ze thuis ingeschakeld om voor broertjes en zusjes te zorgen. Voor en na schooltijd moeten ze vaak aan het werk. Eenmaal tiener gaan ze naar de middelbare school, maar ze blijven daarnaast ook kostwinner, wat de kans kleiner maakt dat ze later ooit zullen kunnen doen wat ze zelf graag willen.

Om hier verandering in te brengen wil Plan International België samen met lokale partnerorganisaties ervoor zorgen dat 7.346 jonge kinderen terecht kunnen bij onthaalcentra, dat 14.907 mama’s en papa’s een vormingscursus krijgen en dat 9.500 jongeren afkomstig van oorspronkelijke etnische bewoners, waaronder vooral meisjes, naar school gaan of een beroep leren. Investeer samen met ons in onderwijs: doe een gift

Jouw steun aan dit project zorgt ervoor dat kinderen van oorspronkelijke etnische groepen in Bolivia

... gezond leren en groeien 

Voor de kinderen zorgen, is de taak van de moeder. Dat is maar gedeeltelijk waar. Die opdracht is immers evengoed voor papa's weggelegd. Maar hoe begin je daar aan? Welke voeding is aangewezen na de borstvoeding? Welke woordjes, welke spelletjes zijn het meest geschikt voor een goede ontwikkeling? Hoe troost je je kind als het huilt en hoe kan je opvoeden zonder geweld?

Duizenden Boliviaanse ouders en andere opvoeders van kinderen onder de 8 jaar vinden antwoorden door deel te nemen aan workshops van Plan International. Papa's en mama's leren er ook welke voedzame groenten ze in hun moestuin kunnen telen om hun kinderen gezonde voeding voor te schotelen.

... zich spelend voorbereiden op de basisschool

Tijdens de eerste levensjaren ontwikkelen het lichaam en de hersenen zich het snelst. In de kindertuin wordt bij de kleine spruiten een stevige basis gelegd voor de basisschool, de middelbare school, en nog later, een interessant leven.

Omdat gezondheid, opvoeding en bescherming van jongens en meisjes tussen 0 en 8 jaar zo belangrijk is voor de toekomst, ontwikkelde Plan International handleidingen en vormingen voor leerkrachten in de Boliviaanse kleuterscholen. Onze teams beïnvloeden ook politieke beslissingen en budgetten voorzien voor kleuteronderwijs.

... de kans krijgen zich uit te drukken, hun rechten te verdedigen en toekomst zelf uit te stippelen

Met de steun van Plan International en lokale partnerorganisaties hebben 830 jongeren een schoolraad opgezet in hun middelbare school om hun toekomstplannen uit te stippelen en de inhoud van de vakken mee te bepalen. Ook hun ouders zijn betrokken en organiseren samen met hun tieners activiteiten om de dialoog tussen generaties te bevorderen.

De leerlingen hebben goed zicht op de factoren die jongeren tegenhouden om hun ambities waar te maken. Ze gaan zelf op zoek naar oplossingen. Zo speelt alcoholisme vaak een rol, net als geweld of tienerzwangerschappen. Ze helpen hun medestudenten bij het vinden van morele of praktische ondersteuning, met de hulp van leerkrachten en gezondheidswerkers van het dorp.

Het is een plezier om met mijn kinderen bezig te zijn. Het was niet altijd makkelijk. Ik had immers nog nooit voor zo'n kleintje gezorgd omdat altijd gezegd werd dat dat 'vrouwenwerk' was. Toen ik papa werd, was ik bang om iets verkeerd te doen. Nu ben ik al veel meer op mijn gemak met de baby.

José Luis, 35 jaar, Bolivia