Dankzij onze leerkrachten weten we nu wat het betekent om een 'Save School' te zijn. We weten nu waar de veilige plaatsen zijn en welke we beter mijden. We kunnen op gepaste manier reageren bij een ramp. Ook mijn ouders namen deel aan een infosessie en begrijpen nu hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor het weerbericht en snel op de hoogte te zijn, zodat we gepast kunnen reageren.

Thu, middelbare scholier uit Mang Canh, Vietnam.

In Vietnam vinden we maar liefst 75 verschillende etnische groepen die een waaier aan unieke lokale talen spreken. De 'etnische minderheden' maken 15 % van de nationale populatie uit. In bepaalde regio's in het noorden is dat zelfs 1/3. En in bepaalde provincies vormen ze de meerderheid.

Van de snelle ontwikkeling die het land doormaakt, genieten kinderen van minderheden allerminst. Ongelijkheid zijn alomtegenwoordig en armoede beperkt hun toegang tot basisdiensten. Het land slaagt er niet in om werk te maken van het zo belangrijke kwaliteitsonderwijs en aanpassingen aan klimaatverandering. Plan International en partners investeren dus in een groots onderwijsprogramma en weerbaardheid tegen natuurampen. Je kan onze acties ondersteunen door onze projecten te steunen.

Jouw steun aan dit project zorgt ervoor dat meisjes en jongens in Vietnam ...

... van kleins af naar school kunnen in hun eigen taal

Kinderen onder 3 jaar kunnen terecht in spelgroepen die speciaal voor hen uitgerust zijn. Elke maand zijn de ouders welkom op een bijeenkomst over bescherming en onderwijs van de allerkleinsten. Vanaf 4 jaar bereiden kinderen zich voor op de basisschool via aangepast spel en lezen, samen met lokale vrijwilligers. Tegelijk krijgen 200 leerkrachten een opleiding om les te geven in de lokale taal van hun leerlingen, iets wat de slaagkansen later aanzienlijk verbetert.

... klimaatverandering beter begrijpen en het milieu helpen beschermen

In de Safe Schools leren leerkrachten en lokale vrijwilligers die door Plan International opgeleid werden aan kinderen van 6 tot 15 jaar hoe ze aan natuurbehoud kunnen doen en hoe ze moeten reageren bij een ramp. Leerboeken aangepast aan lager en secundair onderwijs worden ontwikkeld.

... ontwikkelen in een niet-seksistische omgeving

Om het hoofd te bieden aan hardnekkige seksistische ongelijkheid, hanteert het project van Plan International een transversale genderaanpak: alle infobrochures en communicatiedragers worden nagekeken, we moedigen vaders aan om betrokken te zijn en schuiven leidinggevende functies voor meisjes naar voor. We werken daarvoor samen met de invloedrijke Vietnam Women's Union.

Onderwijs brengt kinderen samen, zeker meisjes. Ze schetsen de school en bepalen welke plaatsen meest geschikt zijn om te schuilen bij noodweer. Dit helpt kinderen echt om zich te beschermen.

Mevr. Yen, leerkracht, Lai Chau, Vietnam