De opleiding over 'hoe reageren bij natuurrampen' was heel interactief, met praktische tips voor gezinnen om zich te beschermen en elkaar te helpen als er zich een ramp voordoet. Het is de eerste keer dat ik deelneem.

M. Hung, leraar basisschool, Lai Chau, Vietnam.

Milieuproblematiek maakt in de meeste landen vooral kinderen en jongeren bezorgd. Op deze planeet, ernstig vervuild door volwassenen, moeten jongeren opgroeien en een gezin stichten. In Vietnam spelen meisjes een sleutelrol bij natuurbehoud en bij de trainingen over omgaan met natuurrampen. Je kan onze acties ondersteunen door te schenken aan het Girls Fund.

Jouw steun aan dit project zorgt ervoor dat meisjes in Vietnam ...

… klimaatverandering begrijpen en de natuur beschermen

School is dé plaats bij uitstek om te leren. Maar de lespakketten moeten aansluiten bij de dagelijkse realiteit van de leergierige meisjes en jongens. Door kinderen zelf verantwoordelijkheden te geven, wordt de school een inspirerende en motiverende plek. Door hen aan te moedigen om hun kennis ook buiten de school te delen, verdubbelen we de impact. Jongeren slagen erin om met kennis van zaken en vol zelfvertrouwen de boodschap te verspreiden en volwassenen te overtuigen. 

Plan International leert kinderen van basis- en secundaire school (6 tot 15 jaar) de basisprincipes van natuurbehoud aan. Ook leren ze hoe ze kunnen reageren op natuurrampen zoals overstromingen en stormen. Er is lesmateriaal, er worden biologische moestuinen aangelegd en energiebesparende maatregelen worden ingevoerd om een voorbeeld te geven aan de gemeenschap.

… hun stem laten horen aan beleidsmakers

Wanneer oplossingen bestaan, moeten ze toegepast worden. Op vlak van milieubehoud is dit intussen een hoogdringende realiteit. Voor de meisjes en jongens in dit project is dat dan ook prioriteit nummer één, en ze worden daarin gesteund door de lokale overheid. Iedereen stelt immers met eigen ogen de dramatische effecten van klimaatsverandering vast.

Plan International leert jongeren om te spreken voor een publiek en om de strategie en budgetten van scholen en lokale beleidsmakers te beïnvloeden. Vooral meisjes krijgen hierbij een kans omdat ze, ondanks hun enorme potentieel, onvoldoende kansen krijgen om posities met verantwoordelijkheid te bekleden. 

De opleiding brengt kinderen, en in het bijzonder meisjes, bij elkaar. Ze tekenen het grondplan van hun school en stellen zelf de beste schuilplaatsen vast waar ze zich bij hevige regen of overstromingen in veiligheid kunnen brengen. Deze activiteit leert kinderen hoe ze zich kunnen beschermen.

Yen, onderwijzeres, Lai Chau, Vietnam

Steun onze projecten in Vietnam