Ik groeide op in de stad.Ik zag én ervaarde er zelf seksuele intimidatie. Het is moeilijk om het te boven te komen, maar ik raapte al mijn moed bij elkaar en praatte over het probleem om oplossingen te zoeken: ik sloot me aan bij de jonge activisten van Plan International Vietnam. Ik vermoed dat seksuele intimidatie en geweld op vrouwen voortkomen uit ouderwetse ideeën. Wij, meisjes, moeten sterk en zelfverzekerd zijn. Eén individu heeft weinig invloed, maar samen kunnen we het probleem van seksuele intimidatie in Hanoi aanpakken!

Huong, 20 jaar, jonge activiste van Plan International Vietnam

De Vietnamese hoofdstad Hanoi is de voorbije jaren razendsnel geëvolueerd. Het is een gigantische, propere en moderne stad ... waar de meeste meisjes jammer genoeg niet van mee genieten. Ze hebben angst om alleen te wandelen, om nagewezen of beledigd te worden in de straten, op bussen en in andere openbare ruimten. Ze voelen zich helemaal niet veilig in hun stad, en terecht: 1 meisje op 3 werd in Hanoi ooit seksueel geïntimideerd op de bus. Seksistische stereotypen en gedrag evolueerden dus jammer genoeg niet mee. Hoog tijd om dat te veranderen. Je kan mee de dingen in beweging zetten door onze projecten te steunen.

Jouw steun aan dit project zorgt ervoor dat meisjes in Vietnam ...

… zich veilig voelen in eigen stad

Meisjes doorbreken het taboe rond seksuele intimidatie: ze richten zich naar de lokale politieke verantwoordelijken, naar leerkrachten, naar hun eigen vrienden en hun ouders ... Wat ze willen? In alle vrijheid kunnen rondlopen en zich verplaatsen. Naar school gaan, een wandeling maken, zich ontspannen zonder angst. Vandaag durven jongeren, meisjes en jongens, het recht opeisen om zich goed te voelen in hun stad. In kleine groepjes of manifesterend op straat als het moet ... de tijden veranderen in Hanoi.

Het team van Plan International in Vietnam geeft trainingen aan het stadspersoneel om hen te betrekken in de strijd tegen seksuele intimidatie. Onder meer door aanpassingen door te voeren in de stad op basis van de oplossingen die meisjes hebben voorgesteld. We moedigen ook leerkrachten en ouders aan om met hun leerlingen en kinderen te praten en zo seksistische vooroordelen te stoppen. Meisjes en jongens horen dezelfde onafhankelijkheid te krijgen om te ontwikkelen en te groeien in de stad.

... zich zonder risico's verplaatsen met het openbaar vervoer

Duizenden meisjes, leerlingen en studentes, nemen dagelijks de bus. Om te zorgen dat ze niet langer het slachtoffer zouden worden van opdringerigheid, van verwondingen of handtastelijkheid, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Zowel getuigen als slachtoffers van seksuele aanranding moeten durven reageren en daders aanspreken.

Het team van Plan International in Vietnam geeft vormingen aan buschauffeurs en controleurs, onderhandelt met de openbare vervoersmaatschappijen om deze opleiding in het hele land in te voeren en om op nationaal niveau een gedragscode uit te rollen om meisjes op de bus te beschermen. Jonge activisten ontwikkelen informatief materiaal dat ze uitdelen op de bus en aan de haltes.

Tien jaar geleden, aan het begin van mijn carrière, was de opleiding tot buschauffeur strikt technisch. We wisten totaal niet hoe te reageren bij seksuele intimidatie op onze bus. Nu ik de vorming bij Tramoc heb gevolgd, ben ik veel beter voorbereid. Niet alleen om te strijden tegen misbruik, maar ook om te zorgen dat meisjes zich veilig en gerespecteerd voelen. Seksisme is een wijd verspreid maatschappelijk probleem in Vietnam, dat niet van de ene op de andere dag zal verdwijnen. De stripalbums die de jonge activisten van Plan International hebben gemaakt en uitgedeeld zijn een zeer effectief middel om mensen te sensibiliseren.

Bu chi long ​​​​​​, buschauffeur in Hanoi​

… hardop en krachtig durven getuigen over seksuele intimidatie

In Vietnam - en bij uitbreiding haast overal in de wereld - worden jongeren zelden geraadpleegd over problemen die hen aangaan. Meisjes worden niet aangemoedigd om hun mening te geven, zeker niet in publiek. Als we het probleem van seksuele intimidatie willen aanpakken, loont het de moeite om te luisteren naar de oplossingen die de voornaamste slachtoffers van het probleem - de meisjes zelf - voorstellen. En natuurlijk: luisteren naar en betrekken van jongens. Want samen stellen ze creatieve en heel concrete ideeën en oplossingen voor.

Het team van Plan International in Vietnam leert de jonge activisten om in scholen en wijken de problemen rond aanranding en geweld te analyseren.

De jongeren vormen clubs en organiseren evenementen waarmee ze duizenden jongeren en volwassenen bereiken. Ze praten met politieke organisaties en produceren foto- en videomateriaal om hun boodschap kracht bij te zetten, onder meer via sociale media.