Vroeger durfde ik niet eens iets zeggen in een groep. Als ik nu een idee heb dat ik wil delen, laat ik luid en duidelijk van me horen.

Jonge bewoonster van een vluchtelingenkamp, Rwanda

Met tienduizenden zijn ze, de mensen die de Democratische Republiek Congo ontvluchtten om in buurland Rwanda te schuilen in de kampen Gihembe en Nyabiheke. Inbreuken op kinderrechten en gendergerelateerd geweld komen daar standaard voor, maar worden gewoonlijk onder de mat geschoven.

Het programma Girl power voor vluchtelingen van Plan International België in Rwanda liet zich inspireren door het succesvolle Girls Take the Lead-project van Plan International USA. Doel? De veerkracht en onafhankelijkheid verhogen van jonge vrouwen in vluchtelingenkampen in Rwanda.

Mannen, jongens, religieuze leiders, autoriteiten, kampchefs en gastgemeenschappen worden stuk voor stuk in het project betrokken, zodat het risico op geweld, verwaarlozing, uitbuiting en seksueel misbruik tegenover meisjes zo laag mogelijk wordt. Ook jij kan onze meisjesprojecten helpen slagen door het Girls Fund te ondersteunen.

Dankzij dit project slagen vrouwen in de Rwandese vluchtelingenkampen erin om ...

... trauma's te verwerken na geweld

In de Safe Spaces, krijgen meisjes van 10 tot 17 jaar psychologische steun en opvolging. Ze werken er aan zelfvertrouwen en durven het geweld dat ze doormaakten te melden. Er worden mentoren opgeleid van 18 tot 40 jaar, die ook in de kampen wonen. Zij helpen de meisjes en informeren hen over seksuele voorlichting en gezondheid.

... een opleiding te volgen en financieel onafhankelijk te zijn

In een veilige omgeving nemen meisjes deel aan een informele opleiding, gegeven door vrouwelijke mentoren. Ze leren om hun doelen na te streven en ontdekken hun rechten en verantwoordelijkheden. Ze krijgen ook vormingen, waarna ze - dankzij spaar- en kredietgroepen - een eigen onderneming kunnen opstarten. Ze leren om financiële onafhankelijkheid op te bouwen.

... in kampen te leven waar meisjes en jongens gelijk zijn

Jongens van 10 tot 17 jaar krijgen lessen in positief mannelijk gedrag en houding. De lessen worden door mannelijke mentoren gegeven. Ze leren geweld uit de weg gaan, en in het bijzonder gendergerelateerd geweld. Ze worden echte ambassadeurs van gelijkheid, maken zich gezond en geweldloos gedrag eigen en ondersteunen meisjes op hun weg naar onafhankelijkheid. 

Blijvende mentaliteitsveranderingen komen er door de hele samenleving te informeren over de positieve effecten van gelijkheid tussen jongens en meisjes. Vandaar dat ook dorpsoudsten, religieuze leiders, lokale autoriteiten, kampchefs, leerkrachten en de hele leefomgeving bij het project betrokken worden.

Dit project gaf ons zelfvertrouwen een echte boost en veranderde de manier waarop jongens ons behandelen. Nu is er een grote groep mannen die begrijpt dat meisjes even veel waard zijn als jongens. Dat ze iets te zeggen hebben en dat er geluisterd moet worden.

Deelneemster aan het Girls Take the Lead-project

Steun onze meisjesprojecten