Cultuur is voor kinderen een basisrecht. Als we een grote groep jongeren via dit partnership toegang geven tot cultuur, bouwen we als bedrijf mee aan hun toekomst.
Hans Wilmots - CEO van BDO

BDO ondersteunt Plan International België

Consultancyfirma BDO geeft samen met Music Hall Foundation aan Belgische kinderen de kans om cultuur te beleven.

Meer dan 1.000 leerlingen genoten op 10 maart van een echte broadway musical over het leven van Charlie Chaplin in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Een uniek project waar Plan International België, BDO en de Music Hall Foundation de handen in elkaar slaan voor het recht op cultuur.

Om de leerlingen voor te bereiden op het thema van kinderrechten, en in het bijzonder op het recht op cultuur, ontwikkelden we een lesmap voor leerkrachten. Dit lessenpakket doet jongeren nadenken over wat het betekent om in een maatschappelijk kwetsbare situatie op te groeien. Zo leren ze om begripvoller om te gaan met leeftijdsgenootjes voor wie kinderrechten – zoals het recht op cultuur - minder evident zijn.

Begin 2018 herhalen we het project met Music Hall Foundation en BDO, maar dan ook voor Franstalige scholen. Andere bedrijven kunnen net als BDO in het project van de Music Hall Foundation stappen

Lees meer over dit partnerschap

Ook op de website van BDO staat het partnerschap in de verf.