Onze activiteiten in België bestaan uit bewustmakingscampagnes, politieke belangenbehartiging en evenementen organiseren samen met scholen. Dit werk wordt mogelijk gemaakt door de steun van onze vrijwilligers, partners en de bevolking.  

Vorig jaar namen 1.326 mensen deel aan onze projecten, 48 jongeren zetten zich in voor verandering, we mobiliseerden 2.612 jongeren en betrokken 9 scholen! Dit belangrijk mobilisatie- en bewustmakingswerk werd mogelijk gemaakt dankzij de hulp van onze vrijwilligers! 

CTA

 

Samen, maken we een wereld waar elk meisje vrij is

Ik doe een gift