Een handgeschreven brief in de bus uit een onbekend dorpje aan de andere kant van de wereld. Dankzij jouw steun als Plan Ouder kan het! Via brieven, tekeningen en foto's leert jouw Plan Kind onze leefwereld kennen, en omgekeerd natuurlijk. 

Briefwisseling met jouw Plan Kind

Als je dat wenst, kan er tussen jou en je Plan Kind een leuke band ontstaan. Een leuke manier om dit te doen is door af en toe te schrijven of een tekening te sturen. Een briefwisseling opstarten met uw Plan Kind is absoluut niet verplicht. Sommige Plan Ouders schrijven liever niet, en dat is helemaal oké.

Wil je toch schrijven? Hou er dan rekening mee dat...

  • Jouw brief of antwoord enige tijd onderweg kan zijn met de post. 
  • Je nooit 100% zekerheid op een antwoord hebt. De meeste kinderen zijn het niet gewoon om brieven te schrijven, of ze zijn nog te jong om te kunnen schrijven. Maar ze vinden het vast leuk om af en toe een briefje of kaartje van jou te ontvangen.
  • je niet vloeiend Khmer hoeft te spreken om te corresponderen met jouw Plan Kind uit Cambodja. Alle briefwisseling verloopt via Plan International België. Wij vertalen jouw brief of postkaart en sturen het naar jouw Plan Kind.