Plan International België werkt al meer dan 35 jaar aan een wereld die rechtvaardig en veilig is voor alle kinderen. Alle kinderen hebben recht op onderwijs en kansen. Die rechtvaardigheid begint bij dezelfde kansen voor meisjes en jongens. Meisjes worden nog te vaak achtergesteld en gediscrimineerd, soms zelfs bedreigd en mishandeld.

Plan International België maakt deel uit van een ambitieuze internationale federatie met projecten in bijna 80 landen (waaronder België). Met onze projecten genereren we impact, via beleidsbeïnvloeding, sensibilisering en projecten met en voor kinderen en jongeren.

Plan International België is een sterk groeiende organisatie. Tijdens de laatste 5 jaar steeg ons inkomen van 14 miljoen naar 20 miljoen en groeiden we van 40 naar meer dan 65 zeer gedreven collega’s.

Om de straffe ambities van Plan International België nog sterker te vertalen naar een betere toekomst voor kinderen en jongeren, zijn we op zoek naar een enthousiaste, waardengedreven en vaardige Policy & Social Change Director (v/m/x).

Functie

De kern van je opdracht is het bepalen en versterken van de positie van Plan International België als NGO die erkend wordt als politieke én als sociale actor van verandering binnen België dankzij een impactvolle advocacy benadering.

Als Policy & Social Change Director ben je eindverantwoordelijk voor het uitwerken en realiseren van onze Policy & Social Change (PSC) strategie, gebaseerd op de pijler ‘Recognised Voice’, die ervoor zorgt dat Plan International België haar impact voor kinderen en jongeren, met name meisjes, maximaliseert, en anderen hiertoe motiveert en inspireert.

Je staat in voor de beleidsbeïnvloeding rond kinderrechten en jongerenrechten- en in het bijzonder meisjesrechten – waarbij de doelgroep bestaat uit Belgische beleidsmakers en het middenveld: wetgevend en uitvoerend, federaal, regionaal en lokaal.

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en succesvol implementeren van lokale policy en social change programma’s, policy influencing, Youth Engagement, en Social change (scholen/vrijwilligers) strategieën, o.m. met subsidies van institutionele donors.  

Om onze positionering als politieke en sociale actor van verandering verder vorm te geven en continu te versterken, ben je medeverantwoordelijk voor fondsenwerving ter ondersteuning van onze activiteiten in België en voor de systematische innovatie van de programma’s en PSC-projecten.

Bovendien ben je medeverantwoordelijk om voor al deze activiteiten een strategische communicatievisie uit te werken en uit te rollen (on/offline), gelinkt aan onze advocacy benadering.

Je bent tevens verantwoordelijk voor Knowledge Management, onderzoek en analyse in kader van Policy & Social Change en het optimale gebruik ervan om deze PSC-doelstellingen te behalen.

Als Director beschik je over zeer goede people management skills, met een sterke focus op mensen en cultuur door middel van strategische resourcing en ontwikkeling van talenten. Je zorgt ervoor dat medewerkers op alle niveaus zich gemachtigd en ondersteund voelen om op hun best te presteren binnen een positieve en stimulerende werkomgeving, en trots zijn op het werk dat ze leveren.

Je bent een rolmodel voor op waarden gebaseerd leiderschap en samenwerking. Je verdedigt de waarden van de organisatie, zowel intern als extern. 

Je werkt direct samen met alle andere afdelingen van onze organisatie, met name Marketing & Communication, Fondsenwerving, International Programmes en Strategy & Innovation. Je verwerft snel inzicht in de activiteiten van andere departementen, identificeert opportuniteiten zodat de pijler ‘Recognised Voice’ optimaal wordt geïntegreerd in alle publieke activiteiten van Plan International België.   

Je hebt ervaring in het uittekenen van een strategische koers en het implementeren ervan op inspirerende wijze. Budgetten en monitoring van ROI schrikken je niet af, zij maken vast onderdeel uit van je analyse en aanpak. Je optimaliseert de duurzaamheid van de financieringen in samenwerking met de units Programme Development en Compliance.

Je hebt een goed netwerk en een goed begrip van het politieke en middenveldlandschap en van beleidsbeïnvloeding binnen België. Je bent verantwoordelijk voor het aangaan van strategische partnerschappen in België die gericht zijn op Policy & Social Change, netwerking, representatie namens Plan International België en bouwt deze uit in functie van onze activiteiten.

Binnen de internationale federatie leg je contacten met je peers wereldwijd en identificeer mogelijkheden tot schaalvergroting en future proof werken.

Als lid van het management van Plan International België zet je mee de koers uit voor de hele organisatie en kan je departement-overstijgende belangen identificeren en behartigen.

Profiel

Opleiding

 • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring. 

Kennis en ervaring

Je hebt:

 • 8 à 10 jaar relevante ervaring in een expert/managementpositie waarvan minimaal 6 jaar in een managementfunctie.
 • Minimaal vijf jaar ervaring in people management en het brengen naar een hoger niveau van je team.
 • Aantoonbare ervaring en succesvol in het ontwikkelen en implementeren van een lange termijnstrategie en -visie.
 • Ervaring met budgetbeheer en het behalen van vooropgestelde succesvolle ROI.

Vaardigheden en attitude

 • Diepgaande professionele kennis op vlak van ontwikkelingssamenwerking, Kinderrechten, gendergelijkheid. 
 • Diepgaand begrip van en interesse voor het politieke en middenveld landschap in België.
 • Gevoel voor jongerenthema’s, (gender)diversiteit, en Belgische sociale uitdagingen.
 • Zeer goede kennis van subsidiemodellen van DGD, EU en andere institutionele spelers.  
 • Goede kennis van het opmaken van begrotingen en het opvolgen van financiële cijfers. 
 • Je wordt warm van het behalen van concrete resultaten op een kwalitatieve manier.
 • Je hebt een neus voor kansen en opportuniteiten en speelt daar tactisch en strategisch op in.
 • Het is voor jou vanzelfsprekend om je team nauw te betrekken bij het behalen van resultaten in het kader van onze missie en je bent de drijfveer voor hun enthousiasme en professionele groei.
 • Je omarmt het belang van jongereparticipatie en van vrijwilligers als beleidsbeïnvloeders en/of ambassadors.
 • Als lid van het managementteam ben je een bruggenbouwer en zie je belangen die het departement overstijgen. Je werkt graag samen en transversaal met andere teams binnen de organisatie en met externe partners.
 • Jouw leadershipscapaciteiten zet je in op een waardengedreven en inspirerende manier en in functie van het team en de gehele organisatie.
 • Je wilt bij een NGO werken en meer specifiek bij déze NGO omdat je in haar missie gelooft. Je wilt een ambassadeur voor Plan International België zijn. Werkervaring bij een NGO is een troef
 • Om vlot met je collega’s en onze doelgroepen te kunnen communiceren, ben je zeer goed drietalig: Frans, Nederlands en Engels.

Persoonlijk profiel en competenties 

Kerncompetenties 

 • Goede kennis kinderrechten, meisjesrechten en genderthematiek 
 • Objectieven behalen  
 • Hebben van een ‘digital mindset’ 

Samenwerken

 • Organisatiebetrokkenheid tonen 
 • Zich gedragen volgens de kernwaarden van Plan International Belgium 

Functie specifieke competenties 

Visie ontwikkelen en implementeren/uitdragen voor ganse organisatie  

 • Beïnvloeden (‘recognised voice’)
 • Beheren van het departement (people, finance) 
 • Meewerken aan uitbouw sterke transversale teams  
 • Beslissen 
 • Motiveren 
 • Team aansturen, coachen, laten groeien  
 • Conceptualiseren 
 • Innoveren en digitale transformatie integreren 
 • Netwerken - Relaties leggen (intern, de binnen de internationale Plan International federatie en binnen/buiten de sector) 

Andere

 • Bereid om eventuele veldbezoeken te doen 
 • Bereid om ’s avonds of in het weekend aanwezig te zijn op evenementen (Youth, vrijwilligers, politiek, netwerking)  

Ons aanbod

 • Een divers en ervaren team in een organisatie met een duidelijke strategie.
 • Een maatschappelijk geëngageerde werkomgeving met een uitstekende reputatie en zo’n 65 hoogopgeleide en gedreven mensen.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in een zowel Belgische als internationale context.
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een binnen de ngo-sector competitieve verloning aangevuld met extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, volledige terugbetaling woon-werkverkeer via openbaar vervoer, GSM en abonnement voor professioneel gebruik, forfaitaire onkostenvergoeding).

Plan International is gelegen in het hartje van Brussel, naast het Centraal Station.

Geïnteresseerd?

Dan horen we graag van je! Stuur je CV en motivatiebrief naar job@planinternational.be met als referentie “PSC Director” ten laatste op 15 december 2022.

Als onderdeel van ons beleid inzake de bescherming van kinderen en jongeren, vragen wij aan elke werknemer om een uittreksel uit het strafregister aan ons voor te leggen (model 2).

Voor Plan International zijn gelijke kansen heel belangrijk! We selecteren jou daarom op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele identiteit, religie of andere criteria die geen verband houden met de functie.

Voor meer informatie over onze organisatie: https://www.planinternational.be/nl