Context

In Bolivia is de economische vooruitgang overal zichtbaar, maar als je goed kijkt zie je dat niet iedereen mee van de voordelen geniet. Kinderen van de oorspronkelijke etnische bewonersgroepen blijven jammer genoeg aan de zijlijn staan.

Meisjes en jongens uit oorspronkelijke bevolkingsgroepen starten vaak onvoorbereid aan de lagere school omdat ze nooit kleuteronderwijs kregen. Al heel jong worden ze ook thuis ingeschakeld om voor broertjes en zusjes te zorgen. Voor en na schooltijd moeten ze zelfs vaak al aan het werk.

Eenmaal tiener gaan ze naar de middelbare school, maar ze blijven daarnaast ook kostwinner. Dit maakt de kans kleiner dat ze later ooit zullen kunnen doen wat ze zelf graag willen. Daarnaast krijgen kwetsbare gezinnen regelmatig af te rekenen met alcoholisme en huiselijk geweld.

Hoe we impact creëren:

  • Via familieclubs, huisbezoeken en het uitdelen van zaden informeren lokale vrijwilligers jonge ouders en geven tips voor gezonde maaltijden en opvoeding.

  • Via zeer goed uitgeruste onthaalcentra, schoolboeken en pedagogisch materiaal over de ontwikkeling van kinderen, gelijkheid voor meisjes en bescherming tegen geweld. Dit materiaal staat ter beschikking van ouders, leerkrachten, opvoeders en ambtenaren.

  • Via infosessies op middelbare scholen en het oprichten van schoolraden worden tieners aangemoedigd om te participeren, een leiderschapsrol op te nemen en betrokkenheid te eisen bij het bepalen van het schoolprogramma. Speciale ‘communicatiebrigades’ uit de leerlingenraad informeren hun medeleerlingen over alcoholisme, tienerzwangerschappen, gelijkheid tussen meisjes en jongens en milieubehoud.

Het is een plezier om met mijn kinderen bezig te zijn. Het was niet altijd makkelijk. Ik had immers nog nooit voor zo'n kleintje gezorgd omdat altijd gezegd werd dat dat 'vrouwenwerk' was. Toen ik papa werd, was ik bang om iets verkeerd te doen. Nu ben ik al veel meer op mijn gemak met de baby.

José Luis, 35 jaar, Bolivia

Bolivia: kinderen begeleiden van kleutertuin tot werkvloer

Investeren in jonge kinderen is investeren in een toekomst

De eerste 5 jaar van kinderen zijn heel belangrijk. Ze bepalen voor een groot deel hun overlevingskansen, het vermogen om te leren en hun verdere ontwikkeling. Over de hele wereld zijn er echter kinderen die niet de juiste zorgen krijgen. Alle kinderen verdienen een goede start in het leven. Door ons op projecten te focussen voor de allerjongsten, kunnen kinderen:

  • gezond leren en groeien

  • zich spelend voorbereiden op de basisschool

  • de kans krijgen om zich uit te drukken, hun rechten te verdedigen en hun toekomst zelf uit te stippelen

Geef meisjes en jongens dezelfde kansen om gezond op te groeien, al spelend te leren en hun toekomst vorm te geven in de tienerjaren. 

* je bijdrage zal dit project ondersteunen, maar ook onze andere projecten waar kinderen en jongeren steun nodig hebben. Op die manier help je zoveel mogelijk kinderen groeien en zich ontplooien.