Context

De Vietnamese hoofdstad Hanoi is de voorbije jaren razendsnel geëvolueerd. Het is een gigantische, propere en moderne stad, maar jammer genoeg krijgen de meeste meisjes niet de kans om hiervan mee te genieten. Ze hebben angst om alleen te wandelen, om nagewezen of beledigd te worden in de straten, op bussen en in andere openbare ruimten. Ze voelen zich helemaal niet veilig in hun stad, en terecht: 1 meisje op 3 werd in Hanoi ooit seksueel geïntimideerd op de bus. Hoog tijd om dat te veranderen, want meisjes en jongen horen dezelfde onafhankelijkheid te krijgen om te ontwikkelen en te groeien in de stad.

Ik groeide op in de stad.Ik zag én ervaarde er zelf seksuele intimidatie. Het is moeilijk om het te boven te komen, maar ik raapte al mijn moed bij elkaar en praatte over het probleem om oplossingen te zoeken: ik sloot me aan bij de jonge activisten van Plan International Vietnam. Ik vermoed dat seksuele intimidatie en geweld op vrouwen voortkomen uit ouderwetse ideeën. Wij, meisjes, moeten sterk en zelfverzekerd zijn. Eén individu heeft weinig invloed, maar samen kunnen we het probleem van seksuele intimidatie in Hanoi aanpakken!

Huong, 20 jaar, jonge activiste van Plan International Vietnam

Vietnam: stop seksueel geweld

Hoe we impact creëren

  • We helpen meisjes in Vietnam om het taboe rond seksuele intimidatie te doorbreken. Ze durven zich nu te richten naar lokale politieke verantwoordelijken, leerkrachten, hun eigen vrienden en hun ouders. De stad voert aanpassingen door op basis van de oplossingen die meisjes hebben voorgesteld.
  • We geven trainingen aan het stadspersoneel om hen te betrekken in de strijd tegen seksuele intimidatie. We moedigen ook leerkrachten en ouders aan om met hun leerlingen en kinderen te praten en zo seksistische vooroordelen te stoppen.
  • We geven vormingen aan buschauffeurs en controleurs. Ook onderhandelen we met de openbare vervoersmaatschappijen om deze opleiding in het hele land in te voeren en om op nationaal niveau een gedragscode uit te rollen om meisjes op de bus te beschermen.
  • We steunen jonge activisten die informatief materiaal ontwikkelen dat ze nadien uitdelen op de bus en aan de haltes.
  • We moedigen meisjes in Vietnam aan om hardop en krachtig te getuigen over seksuele intimidatie. De jongeren vormen clubs en organiseren evenementen waarmee ze duizenden jongeren en volwassenen bereiken. Ze praten met politieke organisaties en produceren foto- en videomateriaal om hun boodschap kracht bij te zetten, onder meer via sociale media.

Tien jaar geleden, aan het begin van mijn carrière, was de opleiding tot buschauffeur strikt technisch. We wisten totaal niet hoe te reageren bij seksuele intimidatie op onze bus. Nu ik de vorming bij Tramoc heb gevolgd, ben ik veel beter voorbereid. Niet alleen om te strijden tegen misbruik, maar ook om te zorgen dat meisjes zich veilig en gerespecteerd voelen. Seksisme is een wijd verspreid maatschappelijk probleem in Vietnam, dat niet van de ene op de andere dag zal verdwijnen. De stripalbums die de jonge activisten van Plan International hebben gemaakt en uitgedeeld zijn een zeer effectief middel om mensen te sensibiliseren.

Bu chi long ​​​​​​, buschauffeur in Hanoi​

Steun onze projecten zodat meisjes zich kunnen ontwikkelen in een stad vrij van seksueel geweld en ook ouders, leerkrachten, buschauffeurs en andere inwoners kunnen leren over de rechten van meisjes.