Context

Op het vlak van gendergelijkheid zette Senegal de voorbije jaren enorme stappen vooruit en ratificeerde het land de internationale verdragen voor vrouwenrechten. Maar ondanks deze inspanningen trouwt 31% van de meisjes voor hun 18e verjaardag onder dwang en slechts 15% maakt haar middelbare school af. Dat kan veranderen door de stereotiepe rolpatronen te doorbreken die meisjes in een ondergeschikte rol duwen. Sport speelt een belangrijke rol om moeilijke thema’s, zoals kindhuwelijken en tienerzwangerschappen, bespreekbaar te maken.

Door deel te nemen aan sport ontwikkelen meisjes zelfvertrouwen, zijn ze gemotiveerd om leiderschapsrollen op te nemen en doorbreken ze zelf genderstereotypen. Voor of na de voetbal- of atletiektrainingen bespreken de jongeren samen hoe ze moeten omgaan met moeilijke thema’s. Op school sensibiliseren de “champions of change” van de genderclubs andere jongeren via onder andere radiocampagnes. Samen zetten we kindhuwelijken en tienerzwangerschappen buitenspel!

Hoe we impact creëren

 • 20 genderclubs op school werden opgericht voor 360 jongeren (240 meisjes en 120 jongens) tussen 11 en 17 jaar. Zij volgen in de genderclubs workshops rond meisjesrechten.

 • 60 scholieren worden specifiek opgeleid tot ‘Champions of Change’ en zijn lokale ambassadeurs en ambassadrices voor gelijke rechten. Via bijvoorbeeld radiocampagnes sensibiliseren deze jongeren hun leeftijdsgenoten. Alle leden van de genderclubs krijgen ook een schoolkit met specifiek materiaal.

 • Meisjes doorbreken stereotypen door te voetballen. Alle 20 voetbalploegen krijgen hun eigen voetbaluitrusting (o.a. voetballen, kledij, kegels en een chronometer). Doorheen het project worden er 16 lokale toernooien georganiseerd. Alle 340 meisjes, 120 jongens en 40 trainers worden ingeschreven in de lokale mutualiteit. Deze jongeren krijgen naast voetbalvaardigheden ook vormingen. Ze leren niet alleen voetballen, maar krijgen informatie over meisjesrechten, gendergerelateerd geweld en kindhuwelijken.

 • 120 meisjes en 60 jongens maken ook kennis met verschillende atletiekdisciplines. Door te sporten krijgen ze meer zelfvertrouwen en leren ze omgaan met verlies en winst. Alle 20 scholen krijgen aangepast sportmateriaal voor 100m, 4x400m estafette, verspringen, discuswerpen en hoogspringen.

 • 40 spaar- en leengroepen werden opgericht. De jongeren kunnen lid worden van een spaar- en leengroep. Op die manier krijgen ze financiële ondersteuning om hun eigen professionele projecten op te starten.

 • Jongens, ouders, schoolbesturen en lokale politici worden betrokken om samen te zorgen voor een beschermende en respectvolle omgeving zodat meisjes zich volledig kunnen ontplooien.

Ik heb er altijd van gedroomd om pionier te zijn in vrouwenvoetbal en ik kreeg de kans om deel uit te maken van het eerste nationale vrouwenelftal van Senegal. Het was voor onze generatie niet altijd makkelijk, noch in Senegal, noch elders in de wereld. Vandaag help ik maar al te graag mijn jongere zussen, zodat ze niet dezelfde moeilijkheden moeten doorstaan als ons.

Seyni, kapitein van het nationale vrouwenelftal en organisator van Ladies' Turn

Senegal: sport & girl power Foto: Plan International

De kracht van sport op gelijkheid

Sport biedt heel wat voordelen voor meisjes op verschillende vlakken, zowel fysiek als mentaal. Want wanneer meisjes en vrouwen aan sport doen:

 • Ontkrachten ze gendernormen en stereotypen
 • Ontwikkelen ze essentiële vaardigheden zoals weerbaarheid, teamwork, leiderschap, communicatie en uithoudingsvermogen
 • Krijgen ze meer zelfvertrouwen
 • Leren ze leeftijdsgenoten kennen waar ze anders nooit mee in contact zouden komen
 • Tonen ze hun vrienden, familie en dorpsgenoten hun potentieel
 • Hebben ze bovenal ook plezier!

Onze projecten zorgen dat meisjes en jonge vrouwen zich kunnen losmaken van vastgeroeste sociale normen en tonen aan dat ze evenwaardig zijn aan jongens. Help meisjes te scoren, zowel op als naast het veld. 

Aangepaste acties in de strijd tegen covid-19

De eerste besmetting deed zich voor in Senegal op 2 maart. De andere gevallen van besmetting volgden niet veel later. Om de verspreiding van het virus te helpen beperken en geweld tegen meisjes te voorkomen, besloten we bijna onmiddelijk om de middelen van dit project waar nodig in te zetten om de verspreiding van dit virus tegen te gaan. Concreet namen we volgende acties:

 • We deelden herbruikbare mondmaskers uit aan jongeren,
 • We zorgden voor handwasstations in basis- en secundaire scholen zodat kinderen en jongeren hun handen kunnen wassen,
 • We deelden flyers en stickers uit met informatie over hoe men de handen moet wassen,
 • Jongeren kregen een training van Plan International over hoe ze de verspreiding van het virus kunnen voorkomen en hoe gender een rol kan spelen tijdens de pandemie,
 • We informeerden gezinnen tijdens huisbezoeken over COVID-19 en de preventieve maatregelen,
 • Jongeren van ons project informeerden hun leeftijdsgenoten via radio-uitzendingen over COVID-19, de preventieve maatregelen, maar ook over de verschillende vormen van geweld die kunnen plaatsvinden tijdens de COVID-19-pandemie.

Ondanks de COVID-19-pandemie zijn meisjes nog steeds vastberaden om aan hun toekomst te werken en komaf te maken met genderstereotypes.

Steun jij hen?

Wanneer je in het jaar 2020 minstens 40 euro stort aan Plan International België, kan je genieten van maar liefst tot 60% belastingsvermindering.

* Je bijdrage zal dit project ondersteunen, maar ook onze andere projecten waar kinderen en jongeren steun nodig hebben. Op die manier help je zoveel mogelijk kinderen groeien en zich ontplooien.