Context

Senegal zette grote stappen vooruit op vlak van gendergelijkheid. Tegenwoordig gaan bijna alle meisjes naar de basisschool. Echter, op de middelbare school zijn meisjes sterk ondervertegenwoordigd. Slechts 15% van de scholieren zijn meisjes. De oorzaak hiervan is dat sociale normen de jonge vrouwen een ondergeschikte rol geven. Ze worden veel eerder van school gehaald dan hun broers wanneer de financiële situatie van het gezin daarom vraagt. Eenmaal volwassen worden ze ook met andere vormen van discriminatie geconfronteerd. Tijd om die ongelijke machtsrelaties tussen mannen en vrouwen in vraag te stellen via onze projecten!

Hoe we impact creëren

  • Meisjes doorbreken stereotypen door te voetballen. Ze krijgen naast voetbalvaardigheden ook vormingen. Ze leren niet alleen voetballen, maar krijgen – net als jongens – informatie over meisjesrechten, gendergerelateerd geweld en kindhuwelijken.
  • Via de oprichting van ‘genderclubs’. Deze clubs houden zich bezig met thema’s zoals vrouwelijk leiderschap, genderongelijkheid en de strijd tegen gendergerelateerd geweld. Scholieren informeren, onder begeleiding van coaches, de rest van hun leefomgeving over deze belangrijke thema’s.
  • Jongens, ouders, schoolbesturen en lokale politici worden betrokken om samen te zorgen voor een beschermende en respectvolle omgeving zodat meisjes zich volledig kunnen ontplooien.

Ik heb er altijd van gedroomd om pionier te zijn in vrouwenvoetbal en ik kreeg de kans om deel uit te maken van het eerste nationale vrouwenelftal van Senegal. Het was voor onze generatie niet altijd makkelijk, noch in Senegal, noch elders in de wereld. Vandaag help ik maar al te graag mijn jongere zussen, zodat ze niet dezelfde moeilijkheden moeten doorstaan als ons.

Seyni, kapitein van het nationale vrouwenelftal en organisator van Ladies' Turn

Senegal: voetbal & girl power Foto: Plan International

De kracht van sport op gelijkheid

Waar vroeger voetbal werd gezien als een ‘mannensport’, wagen nu ook meisjes en vrouwen zich op het terrein. Sport biedt heel wat voordelen voor meisjes op verschillende vlakken, zowel fysiek als mentaal. Want wanneer meisjes en vrouwen aan sport doen:

  • Ontkrachten ze gendernormen en stereotypen
  • Ontwikkelen ze essentiële vaardigheden zoals weerbaarheid, teamwork, leiderschap, communicatie en uithoudingsvermogen
  • Krijgen ze meer zelfvertrouwen
  • Leren ze leeftijdsgenoten kennen waar ze anders nooit mee in contact zouden komen
  • Tonen ze hun vrienden, familie en dorpsgenoten hun potentieel
  • Hebben ze bovenal ook plezier!

Onze projecten zorgen dat meisjes en jonge vrouwen zich kunnen losmaken van vastgeroeste sociale normen en tonen aan dat ze evenwaardig zijn aan jongens. Help meisjes te scoren, zowel op als naast het veld. 

* Je bijdrage zal dit project ondersteunen, maar ook onze andere projecten waar kinderen en jongeren steun nodig hebben. Op die manier help je zoveel mogelijk kinderen groeien en zich ontplooien.