Memorandum Plan International België

Verkiezingen 2019: Memorandum Plan International België

Op 26 mei 2019 trekken we naar de stembus. Om het Belgische beleid duurzaam en inclusief te maken, stelden we een agenda voor kinder- en meisjesrechten op voor de kandidaten. Ontdek de aanbevelingen van Plan International België.

ECCD Center, Tanzania. Foto: Plan International/Rob Beechey

Ontwikkeling en onderwijs van het jonge kind

Deze studie toont aan dat de partnerlanden van België, van de Federatie Wallonië-Brussel en van Vlaanderen inspanningen van diverse omvang leveren om een beleid en initiatieven op te zetten met als doel degelijk onderwijs en afdoende ontwikkelingskansen voor jonge kinderen.

Do you prefer English? You can download the English version of the study here.

Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2017-2018

Ook dit jaar zetten we ons in om kinderrechten en gelijke kansen voor meisjes overal ter wereld te bevorderen, samen met onze Plan Ouders, schenkers, vrijwilligers, lokale partners en collega's. Lees het integrale jaarverslag om de impact en resultaten van de projecten van Plan International België op het dagelijkse leven van duizenden meisjes en jongens en hun families in detail te bestuderen. Je vindt er eveneens een exhaustief overzicht van onze partners, samenwerkingen en jaarrekening voor de periode 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. 

2019 Publicatie
Lees de opiniepeiling over seksuele intimidatie op festivals

Opiniepeiling | Seksuele intimidatie op onze zomerfestivals

Samen met onderzoeksbureau Dedicated peilde Plan International België naar de ervaringen van 604 jongeren met seksuele intimidatie op de Belgische zomerfestivals. De resultaten zijn opmerkelijk: seksueel grensoverschrijdend gedrag komt voor op alle festivals en de eerste reflex van getuigen is niet tussenkomen.

Twee meisjes gaan opnieuw naar school in Yei staat. Foto: Plan International

Adolescent Girls in Crisis: Voices from South Sudan

Het conflict in Zuid-Soedan zorgde de laatste vijf jaar voor vier miljoen mensen op de vlucht en zeven miljoen mensen met nood aan humanitaire hulp. Het leven van de betrokkenen is verwoest, niet in het minst dat van adolescente meisjes. Hun veiligheid, gezondheid en toekomstperspectieven zijn ernstiger bedreigd dan die van adolescente jongens en volwassen vrouwen. Vaak worden hun rechten en noden genegeerd, precies omdat ze jong en vrouw zijn.

Dit rapport kwam tot stand op aanvraag van Plan International door het bevragen van meisjes, hun gezinsleden en hun dorpsgenoten op verschillende plaatsen in Zuid-Soedan en Oeganda. Het onderzoek zocht uit hoe adolescente meisjes uit twee leeftijdsgroepen (10-14 jaar en 15-19 jaar) omgaan met de impact die de crisis op hen heeft. Het rapport laat hun stem horen vanuit hun eigen unieke standpunt en presenteert hun visie op een effectieve aanpak door de humanitaire sector.

report

Childhood Interrupted: Children’s Voices From The Rohingya Refugee Crisis

Vluchtelingenkinderen in Cox's Bazar staan voor andere uitdagingen dan hun ouders en volwassenen in het vluchtelingenkamp. Tegelijkertijd zijn kinderen zelf het best geplaatst om hun eigen behoeften en verlangens te articuleren. Daarom hebben kinderen van vluchtelingengemeenschappen - die zichzelf als Rohingya identificeren - en kinderen uit gastgemeenschappen, via dit overleg deelgenomendat werd georganiseerd door Save the Children, Plan International en World Vision.