Twee meisjes gaan opnieuw naar school in Yei staat. Foto: Plan International

Adolescent Girls in Crisis: Voices from South Sudan

Het conflict in Zuid-Soedan zorgde de laatste vijf jaar voor vier miljoen mensen op de vlucht en zeven miljoen mensen met nood aan humanitaire hulp. Het leven van de betrokkenen is verwoest, niet in het minst dat van adolescente meisjes. Hun veiligheid, gezondheid en toekomstperspectieven zijn ernstiger bedreigd dan die van adolescente jongens en volwassen vrouwen. Vaak worden hun rechten en noden genegeerd, precies omdat ze jong en vrouw zijn.

Dit rapport kwam tot stand op aanvraag van Plan International door het bevragen van meisjes, hun gezinsleden en hun dorpsgenoten op verschillende plaatsen in Zuid-Soedan en Oeganda. Het onderzoek zocht uit hoe adolescente meisjes uit twee leeftijdsgroepen (10-14 jaar en 15-19 jaar) omgaan met de impact die de crisis op hen heeft. Het rapport laat hun stem horen vanuit hun eigen unieke standpunt en presenteert hun visie op een effectieve aanpak door de humanitaire sector.

report

Childhood Interrupted: Children’s Voices From The Rohingya Refugee Crisis

Vluchtelingenkinderen in Cox's Bazar staan voor andere uitdagingen dan hun ouders en volwassenen in het vluchtelingenkamp. Tegelijkertijd zijn kinderen zelf het best geplaatst om hun eigen behoeften en verlangens te articuleren. Daarom hebben kinderen van vluchtelingengemeenschappen - die zichzelf als Rohingya identificeren - en kinderen uit gastgemeenschappen, via dit overleg deelgenomendat werd georganiseerd door Save the Children, Plan International en World Vision.

cover

Rapport: Girls’ Rights are Human Rights

Met het rapport Girls’ Rights are Human Rights en het Girls’ Rights Platform maant Plan International overheden en internationale instellingen alvast aan om zich het leven van miljoenen meisjes veel meer aan te trekken.

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2016-2017

Lees alles over de impact van onze programma's op het dagelijkse leven van meisjes en jongens en bekijk het financiële plaatje voor de periode 1 juli 2016 tot 30 juni 2017.

opiniepeiling

Opiniepeiling naar de discriminaties waarmee meisjes en jongens in België worden geconfronteerd

Rapport van Plan International 2017

Unlock the Power of Girls Now! Het rapport van Plan International

Ontdek het rapport van Plan International over gendergelijkheid.