Ook in België werkt Plan International aan meer gelijkheid tussen meisjes en jongens.

Via campagnes en acties streven we naar verandering op maatschappelijk en politiek vlak. Dat doen we samen met jongeren, andere organisaties, media, beleidsmakers en onze achterban.

We zetten gelijkheid voor meisjes en kinderrechten hoog op de agenda van scholen, ontwikkelen lespakketten en publiceren studies en peilingen. Om onze programma’s te financieren doen we in België ook aan fondsenwerving.

En de jongens?

Gendergelijkheid is voor jongens even belangrijk als voor meisjes. Ze worden minder gediscrimineerd, maar ook zij worden geconfronteerd met stereotypen en vooroordelen. We nemen ze dus mee aan boord. Omdat ze er zelf bij winnen, maar ook omdat hun engagement cruciaal is om tot gelijkere machtsverhoudingen te komen.