Alle kinderen horen dezelfde rechten te krijgen. Ze moeten de kans krijgen om naar school te gaan en later een goede job te vinden, veranderingen teweeg te brengen in hun samenleving, zelf keuzes te maken over hun lichaam en leven en zich te ontplooien vrij van angst en geweld. Niet enkel in hun dagelijks leven, maar ook in noodsituaties en bij natuurrampen. 

Om dit te realiseren, zet Plan International projecten op in meer dan 75 verschillende landen.

Samen met gemeenschappen en autoriteiten investeren we in kleuter-, basis- en secundair onderwijs, bieden we beroepsopleidingen voor meisjes en bouwen we scholen in noodsituaties. Om kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en genitale verminking te stoppen, werken we samen met ouders en overheden, bieden we seksuele voorlichting en geven we jongeren toegang tot gezondheidsdiensten. We leren ook jonge mensen, vooral meisjes, om hun rechten te verdedigen en seksistische stereotypen te bestrijden, onder andere via voetbalclubs.

Om deze verandering te realiseren, hebben deze kinderen en jongeren jouw steun nodig!

Steun onze projecten of word Plan Ouder