Ken jij ons ook nog als Foster Parents Plan? Je bent niet de enige. Door de jaren heen en na een aantal keer van naam te zijn veranderd, doet Foster Parents Plan nog bij heel wat mensen een belletje rinkelen. Van Fosters Parents tot Plan International, in haar 80-jarige bestaan heeft onze organisatie een hele evolutie doorgemaakt. Maar ons DNA, het streven naar een rechtvaardige wereld voor meisjes én jongens, daar is niets aan veranderd!

Terug naar het begin: Foster Parents Plan

Bij de oprichting, net voor de Tweede Wereldoorlog, focust Foster Parents Plan vooral op Europese weeskinderen en kinderen op de vlucht tijdens en na de oorlog. Hier vindt het concept rond ‘financiële adoptie’ zijn oorsprong. De voorloper van het huidige Plan Ouderschap waar onze organisatie vooral bekend voor is. Velen uit de VS en Groot-Brittannië geven financiële en materiële steun aan (wees)kinderen in het door oorlog verscheurde Europese continent. Dankzij die internationale solididariteit vinden de toenmalige ‘Plan Kinderen’ onderdak in opvangcentra van Foster Parents Plan, ook in België.

Plan International en Plan België

Tijdens de jaren 50 van vorige eeuw verandert de aanpak van Foster Parents Plan grondig. De organisatie richt zich voortaan op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Daarbij hoort een naamsverandering naar Plan International. In 1983 wordt Plan België opgericht.

Plan Ouderschap, gegroeid uit de filosofie Foster Parents Plan

Het fundament van het financiële adoptiesysteem van Foster Parents Plan - het steunen van kinderen in situaties van nood of armoede - bleef de afgelopen decennia behouden, maar omhelst ondertussen veel méér dan het ondersteunen dan één meisje of jongen. De maandelijkse bijdrage van onze Plan Ouders komt immers ook de ontwikkeling van andere kinderen ten goede, onder meer via de bouw en renovatie van scholen, lokale gezondheidscentra, opleidingen voor leerkrachten enzovoort.

Plan België wordt Plan International België

In 2017 schaart Plan België zich achter de nieuwe strategie van Plan International om miljoenen meisjes te laten leren, leiden, beslissen en zich ontplooien. Dit leidt tot een nauwere internationale samenwerking en een naamsverandering. 

Meer info over: