ONZE MISSIE

Plan International België is een onafhankelijke Belgische ngo, lid van Plan International.

We verdedigen gelijke rechten voor meisjes en kinderrechten.

ONZE AMBITIE

Onze ambitie is afgeleid uit onze hoofddoelstelling. Het is onze leidraad:

Samen zorgen we ervoor dat 100 miljoen meisjes de kans krijgen om naar school te gaan of een opleiding te volgen (leren), leiderschapsrollen op te nemen (leiden), zelf keuzes te maken over hun leven en hun lichaam (beslissen), en zichzelf te ontplooien, vrij van geweld (groeien).

ONZE STRATEGIE

Drie officiële documenten vormen het referentiekader voor het werk van Plan International België:

  • De Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030 (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, SDG’s, in het bijzonder SDG 4 Onderwijs en SDG 5 Gendergelijkheid)
  • Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW)
  • Het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (CRC).

Plan International België geeft kinderen, jongeren en hun gemeenschappen kansen om in te gaan tegen de directe oorzaken van uitsluiting, kwetsbaarheid en discriminatie tegenover meisjes.

  • Via ons uitgebreid netwerk oefenen we invloed uit op gebruiken en beleid, zowel lokaal, nationaal als mondiaal. Daarbij steunen we op onze kennis over en ervaring met de dagelijkse realiteit waarin jongeren leven, in het bijzonder meisjes.
  • We begeleiden kinderen en jongeren - in het bijzonder meisjes - richting onafhankelijkheid, door hen vanaf de geboorte tot wanneer ze volwassen zijn mogelijkheden aan te reiken om te leren, leiderschapsrollen op te nemen, zelf over hun leven en hun lichaam te beslissen, en zichzelf te ontplooien, vrij van geweld.
  • We bereiden kinderen en jongeren in crisisregio’s voor op humanitaire rampen en helpen hen om hun leven opnieuw op te bouwen na een catastrofe. Speciale aandacht gaat daarbij naar meisjes en jonge vrouwen die in noodsituaties nog kwetsbaarder zijn voor geweld.

ONZE WAARDEN

Onze waarden vormen het fundament van onze acties. Ze werden zorgvuldig omschreven door het team van Plan International en goedgekeurd door de Algemene Vergadering in november 2016. Sindsdien gelden ze voor de hele organisatie.

  • We hechten belang aan diversiteit en onafhankelijkheid: we respecteren de eigenheid en waarde van ieder individu, erkennen verschillen en gaan ongelijkheid tegen. We versterken het zelfvertrouwen en de onafhankelijkheid van kinderen en jongeren, en in het bijzonder van meisjes. We helpen hen om hun toekomst te veranderen. We motiveren onze collega’s en partnerorganisaties om zich ten volle te ontplooien en te groeien in hun werk.
  • We zijn transparant en verantwoordelijk: we creëren een klimaat waarin vertrouwen en redelijkheid centraal staan door open en eerlijk te zijn. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en houden ons aan ons engagement tegenover kinderen, jongeren en gemeenschappen die in de armste regio’s van de wereld leven. We moedigen iedereen aan om hetzelfde te doen.
  • We werken samen: onze sleutel tot succes? Samenwerking. Door kennis en knowhow uit te wisselen met kinderen, jongeren – in het bijzonder meisjes, gemeenschappen, collega’s en partners - zoeken én vinden we oplossingen die bijdragen aan een rechtvaardigere wereld.
  • We streven naar een blijvende impact: we gaan vastberaden te werk en zetten ons ten volle in om het leven van kinderen en jongeren te veranderen en meisjes gelijke kansen te geven. We willen een blijvende positieve impact hebben door gedurfd, optimistisch, efficiënt en creatief te werk te gaan.

Statuten

Download de statuten van Plan International België