Armoede, gewapende conflicten, klimaatverandering, tradities… zijn verantwoordelijk voor ongelijke toegang tot onderwijs, gendergerelateerd geweld, waaronder gedwongen huwelijken en zwangerschap op jonge leeftijd. Deze obstakels hinderen de ontwikkeling van kinderen waarbij meisjes het zwaarst getroffen worden. Dit geldt met name voor meisjes in de meest achtergestelde en gemarginaliseerde regio's van de wereld. 

Daarom staat bij Plan International gendergelijkheid centraal in ons werk. We ontwikkelen de projecten samen met de jonge meisjes, zodat de positieve impact op hun leven zo groot mogelijk is. De steun van de omgeving van de meisjes en dus ook van de jongens is essentieel voor het succes van onze programma's. 

Met uw steun werken we aan een wereld met meer vrijheid voor en door meisjes! 

Plan Wereldwijde

 

Onze projecten hebben een directe impact op het leven van meisjes en jonge vrouwen. We zetten in op vier thema’s en twee waarden:

Basisbehoeften

Wij verstrekken humanitaire noodhulp om te voorzien in de basisbehoeften van kinderen in het algemeen en meisjes in het bijzonder, omdat zij nog kwetsbaarder zijn in tijden van crisis. Met onze hulp willen wij de impact van de crises op hun ontwikkeling zoveel mogelijk beperken.  

Bescherming

We zetten ons in om meisjes te beschermen tegen alles wat hun bescherming bedreigt, zoals gedwongen huwelijken, tienerzwangerschappen of onveiligheid. 

Onderwijs

Onze projecten hebben een direct positief effect op meisjes en jonge vrouwen. Wij concentreren ons op 4 werkthema's en 2 transversale waarden. 

Economische emancipatie

Wij zorgen voor opleidingsprogramma's, toegang tot microkredieten en steun bij het ondernemerschap, zodat jonge vrouwen economisch onafhankelijk kunnen worden. 

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen en inclusie

Geen enkel kind mag worden gediscrimineerd op grond van geslacht, seksualiteit, tradities, geloof of handicap. 

Deelname van meisjes

Meisjes zijn de drijvende kracht achter de verandering die zij in hun omgeving willen zien. Zij kiezen, beslissen en handelen zonder enige beperking. 

Girl's plan

 

Samen maken we een wereld waar elk meisje vrij is

Ik doe een gift