Wie zijn we?

Plan International België is een onafhankelijke Belgische ngo, lid van Plan International, die kinderrechten en gelijkheid voor meisjes verdedigt in meer dan 70 landen, waaronder de armste landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Sinds 1983 helpen we kinderen en jongeren om zelfstandiger in het leven te staan. We geven hen de mogelijkheid hun toekomst te veranderen.

We zorgen ervoor dat meisjes van bij de geboorte tot ze volwassen zijn dezelfde kansen krijgen als jongens: naar school gaan of een opleiding volgen, een degelijk beroep uitoefenen, inspraak hebben en verandering brengen in hun maatschappij, zelf beslissen over hun leven en hun lichaam en zich vrij van geweld te ontplooien.

We werken in de meest kwetsbare landen en op plaatsen waar conflicten zijn of waar zich natuurrampen voordeden.